Uw buren, familie en vrienden als de nieuwe “vrijwillige professionals” ?

Uw buren, familie en vrienden als de nieuwe “vrijwillige professionals” ?

De veranderingen in het organiseren van zorg, welzijn en wonen (invulling sociale domein) zijn nog steeds in volle gang.

Het “langer zelfstandig thuis” is haast een mantra geworden voor langdurig voor jezelf zorgen. Het deelnemen aan de participatiesamenleving wordt sterk gepromoot en vooral vrijwillig hulp en zorg verlenen wordt gezien als de oplossing.

Wordt u liever geholpen door een betaalde hulpverlener dan door uw buurvrouw of vrijwilligster die hulp biedt uit naastenliefde en tegen wie je “dank je wel” moet zeggen?

En zijn we misschien te snel met het laten

Agenda voor de algemene jaarvergadering

Agenda voor de algemene jaarvergadering op 21 maart 2017, 20.00 uur in ‘t Schanshuus Opening Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen (zie website www.niezijlnu.nl en de Dörpsproat van maart 2017). Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017 – verslag kascommissie – benoeming nieuw lid kascommissie Samenstelling bestuur: vacature secretaris Kandidaten […]

Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Niezijl over het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar heeft de vereniging weer de gebruikelijke activiteiten ontplooid om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren door: Het uitbrengen van de Dorpsproat 10X per jaar. Dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers en de vrijwel belangeloze sponsoring door diverse lokale bedrijven loopt dit nog

Vooruitblik Spelweek 2017

Straatspeeldag woensdag 14 juni 2017 Dit jaar gaan we in Niezijl ook een Straatspeeldag organiseren. Wat we gaan doen, is nog niet bekend, maar noteer de datum alvast in je agenda. Spelweek 2017 zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli 2017 Haal de schaatsen maar uit het vet in juli en schrik niet van pinguïns en […]

Jaarverslag Spelweek 2016

Typisch Gronings Het aantal deelnemende kinderen overtrof dit jaar alle verwachtingen, ruim 80 kinderen, dat is alweer een behoorlijk aantal jaren geleden dat we die aantallen mochten begroeten. Naast de vaste onderdelen zijn we dit jaar naar klimpark WaddenFun geweest en de jongste kinderen naar DoeZoo. Tijdens heel

Groninger dorpen middag

Op vrijdag 3 maart organiseert Groninger Dorpen voor de hele provincie Groningen, in Dorpscentrum De Broeckhof te Zuidbroek, de Groninger Dorpenmiddag. Waar gaan we het over hebben? Dorpsbewoners nemen steeds meer het eigen initiatief als het gaat om leefbaarheid. Tegelijkertijd doen overheden een stapje terug. De Groninger Dorpenmiddag 2017 gaat over de

Oud papier

Elke 1e zaterdag van de oneven maand halen diverse vrijwilligers het oud papier uit het dorp. Vele mensen lopen zelf naar de container om hun papier waren er in te deponeren. Iedereen hartelijk bedankt voor het bewaren. Wat halen we op per jaar? Hier onder een overzicht:  Jaar 2016 :24400 kg  Jaar 2015: 24780 kg […]

Duurzaam Niezijl

Beste mede inwoners van Niezijl. Ik schrijf jullie dit op eigen titel, maar komt o.a. voort uit een initiatief van onze nieuwe inwoners van de kerk: “de zorgverbeteraars” (zo heet hun bedrijf) en een mini bijeenkomstje met wat bewoners en die zorgverbeteraars. Er is het idee opgevat om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn […]