Algemene Ledenvergadering

5 maart 2019 0 Door Dorpsbelangen

Beste dorpsbewoner,
Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 2 april 2018 om 19.30 uur in ’t Schanshuus.

Vriendelijke groet, Ina Haveman

Agenda

1. Opening met mededelingen

2. Presentatie van het Manifest Duurzaam Dorp Niezijl

3. Vereniging voor Dorpsbelangen

 • Jaarverslag, zie website www.niezijl.nu en de Dorpsproat maart 2019.
 • Financiën: financieel jaarverslag 2018/ begroting 2019
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Samenstelling bestuur


4. Stichting Spelweek

 • Jaarverslag
 • Financiën: financieel jaarverslag 2018 / begroting 2019
 • verslag kascommissie
 • Benoeming nieuw lid kascommissie


5. Stichting Dorpshuis

 • Jaarverslag
 • Financiën: financieel jaarverslag 2018/ begroting 2019
 • Verslag kascommissie


6. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering willen de verschillende besturen, graag van de gelegenheid gebruik maken
om onder genot van een drankje met u na te praten.