Iwan 29 maart 2018

De vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl houdt zich, zoals het woord al zegt, in de meest
ruime zin bezig met het behartigen van de belangen van de inwoners van Niezijl.
In de praktijk houdt dit in dat het bestuur contacten onderhoud met de dorpsbewoners
en de verschillende verenigingen en hun vrijwilligers. Ook is er een belangrijke schakel
tussen het bestuur van DB en de gemeentelijke overheid.

Het bestuur van de vereniging stelt zich ten doel om de ideeën en initiatieven die er leven
in het dorp, waar mogelijk te ondersteunen, te facilitairen en te financieren.
Ook kan zij desgewenst inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en zoekt daarbij
samenwerking met andere instanties.

Dit alles houdt in dat het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl, zich niet
bezighoudt met het organiseren van activiteiten waar vraag naar is. Zij wil meedenken aan
en ondersteunen in de uitvoering.

Naast de vaste projecten die genoemd staan in het jaarverslag is er desgewenst ruimte voor
het ontplooien van andere initiatieven en projecten. De organisatie en de uitvoering hiervan,
ligt bij de commissies of de werkgroep. Een vraag of idee kan ingediend worden bij de secretaris
van Db of bij een van de bestuursleden. Na overleg kan in de gezamenlijkheid gekeken worden
naar de manier waarop ondersteuning gewenst is en geboden kan worden. Zoals gezegd ligt deze
ondersteuning veelal in de facilitaire-, financiële-, of netwerk- sfeer.

Ina Haveman secr. Dorpsbelangen

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*