Jaarverslag Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2017

3 maart 2018 0 Door Iwan

Het jaar 2017 is met een bijna geheel nieuw bestuur begonnen. Er hadden nog slechts 2 leden langer dan een jaar zitting in het bestuur.
Op de vorige jaarvergadering waren de voorzitter en de secretaris er voor het eerst en er kwamen op die avond 2 nieuwe leden bij.

Gezamenlijk zijn we aan een nieuwe start begonnen. Dit bracht met zich mee dat er in 2017 vooral gezocht is naar een manier van werken
die bij iedereen aansloot en waarbij er gebruik werd gemaakt van ieders kwaliteiten. Ook is er geïnfesteerd in netwerken en samenwerken
met gemeente en omliggende dorpen. Dit had prioriteit in het proces van gemeentelijke herindeling. Verder is er gehoor gegeven aan de wens
van de Oranjevereniging om zichzelf op te heffen. De door hen georganiseerde activiteiten, vallen daardoor nu onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen.

In 2017 heeft de vereniging aan een aantal, reedst bekende, en ook nieuwe activiteiten medewerking verleend.
Mooie en succesvolle projecten, in het klein en het wat groter, vooral door de samen binding en de medewerking van een grote groep vrijwilligers.

 

GEEF NIEZIJL KLEUR

 •  De bruggen in het dorp voorzien zijn wederom voorzien van bloembakken.
 •  De entrees van het dorp zijn weer verfraaid door ze te markeren en op te fleuren met wildmengsels.
 •  De plannen voor de haven en het natuurspeelterrein zijn nog niet verder ontwikkeld, maar blijven onder de aandacht.
 •  Subsidie traject ‘Samen actief in het groen’ succesvol afgerond.

 

ANDERE LOPENDE PROJECTEN

 •  Vervoersdienst voor en door dorpsbewoners; loopt nog steeds.
 •  Dorpsbibliotheek; is gecontinueerd, incl. mini-bibliotheek buiten
 •  NL Doet; gezamenlijk invulling gegeven.
 •  Dorpsontbijt; op Koningsdagontbijt in het “Schanshuus”, in navolging van de Oranjevereniging
 •  4-mei herdenking; faciliteren
 •  Aanleg fietspad Niezijl-Kommerzijl; blijft ook een aandachtspunt in de gemeentelijke herindeling
 •  Veiligheid – Niezijl; verschillende acties om de verkeersveiligheid te vergroten.
 •  Werkgroep Energie, in samenwerking met de Zorgverbeteraars; vertegenwoordigen
 •  Sinterklaasfeest; subsidiëren.

 

RELATIE MET GEMEENTE ZUIDHORN

 •  Actief melding doen in geval van incidenten of aandachtspunten. Ook naar aanleiding van signalen van dorpsgenoten.
 •  Jaarlijks bestuurlijk overleg met het gemeentebestuur.
 •  Organiseren van de jaarvergadering.
 •  Bijwonen van de bijeenkomsten rond de gemeentelijke herindeling, dorpscoöperatie Grijpskerk etc.
 •  3-maandelijkse vergadering met Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en andere dorps-belangenverenigingen.
 • Samenwerking en overleg over de nieuw te realiseren brug over het Hoerediep.

 

NIEUWE INITIATIEVEN

 •  De brug; feestelijke bijeenkomst ter ere van de her-ingebruikneming van de nieuwe brug over het Hoerediep.
 •  Drukkerij: vervangende bemanning van de dorpsdrukkerij.
 •  Website/facebook; up to date houden en bijhouden plaatsen van nieuwsitems en het maken van publiciteit.
 •  Armoedebeleid; onderstrepen van werkwijze en werkzaamheden i.k.v. bestrijden en voorkomen van armoede, westerkwartierbreed.
 •  Kersfair; samenwerking met en bijdrage leveren aan organisatie t.b.v. scholingsprojecten in ontwikkelingslanden.

 

NIEZIJLSTERDAG op 23 september 2017

 • In een aantal geluiden uit het dorp, van vooral oudere medebewoners, lag een sterke vraag naar een Niezijlsterdag.
  Dit is opgepakt door een actieve groep mensen, die zich hebben ingezet om deze dorps-reünie te organiseren.

 

TOT SLOT

Dit jaar zijn er een 2-tal mensen afgetreden als bestuurslid en een 3de volgt. Op hun plaatsen zouden we U graag welkom heetten. We kunnen het niet zonder hulp en steun van U! Daarin laat een Klein dorp als Niezijl zien hoe Groot het is… We nodigen u van harte uit, om met ons de handen uit de mouwen te steken. Op welke manier dan ook…

Bv. tijdens NLdoet of bij één van onze andere projecten. Wilt u meedenken/meepraten/meedoen over en met veel zaken die spelen in Niezijl?

Geef u op u via secretariaatdbniezijl@gmail.com of bij één van de bestuursleden.
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Niezijl, 21 februari 2018