Algemene ledenvergadering

28 februari 2018 0 Door Iwan

 

Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 om 19.30 uur in ’t Schanshuus.

Vriendelijke groet,
Ina Haveman

Agenda

1. Opening met mededelingen

2. Vereniging voor Dorpsbelangen

Jaarverslag (zie website www.niezijl.nu en de Dörpsproat maart 2018)

Financiën: – financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018 – verslag kascommissie –
benoeming nieuw lid kascommissie

Samenstelling bestuur. Er is binnen het bestuur ruimte voor en behoefte aan algemene leden.
Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij Ina Haveman secretariaatdbniezijl@gmail.com,
of bij één van de andere bestuursleden.

3. Stichting Spelweek

Jaarverslag

Financiën: – financieel jaarverslag 2017 / begroting 2018 – verslag kascommissie – benoeming nieuw lid kascommissie

4. Stichting Doprshuis

Jaarverslag

Financiën: – financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018 – verslag kascommissie Jaarverslag.

5. Rondvraag en sluiting

Na de vergadering willen de verschillende besturen, graag van de gelegenheid gebruik maken
om met u in gesprek te gaan. Onder genot van een drankje willen we met u van gedachten wisselen.
Graag horen we over de verschillende zaken, waar u als inwoner van Niezijl zoals tegenaan loopt.