Aanmelden Spelweek Westerkwartier via Participatieregeling

2 juli 2019 0 Door Iwan

Ieder jaar worden er in de verschillende dorpen van de gemeente Westerkwartier gezellige en feestelijke spelweken voor kinderen georganiseerd. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers en met behulp van vele inwoners worden kinderen uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, samen te werken, elkaar te helpen en eigen grenzen te kunnen en durven op zoeken. Voor veel kinderen een week om een jaar lang naar uit te kijken.

Oorspronkelijk waren een merendeel van deze spelweken bedoeld voor kinderen die niet of nauwelijks (door verschillende redenen) op vakantie konden. Maar inmiddels zijn er zó veel kinderen die graag mee willen doen dat deze vlieger niet altijd opgaat. Reden voor Sociaal Werk De Schans en de gemeente Westerkwartier om te zoeken naar mogelijkheden om juist de kinderen voor wie de spelweken bedoeld zijn als eerste uit te nodigen.

Via dit aanmeldformulier kunt u, uw kind(eren) gratis aanmelden voor een spelweek bij u in de buurt.

Het aanmelden via de participatieregeling (kinder)spelweken geldt alleen voor kinderen tot 13 jaar waarvan de ouders/verzorgers: Een uitkering ontvangen op grond van de participatiewet. En/of in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand of het participatiefonds. En/of gebruik maken van de voedselbank. Komt u niet in aanmerking voor deze regeling, dan kunt u zich via de gebruikelijke route aanmelden bij uw plaatselijke spelweek.

 

Wanneer u wel in aanmerking komt voor de participatieregeling kunt u zich via de volgende link aanmelden: https://forms.gle/P28eWB3AHSJWYj7dA