Dorpsbelangen Niezijl

Ga met de muiswijzer op de foto staan voor meer informatie……..

  • Dina Pool

  • Voorzitter
  • Ina Haveman

  • Secretaris
  • secretariaatdbniezijl@gmail.com
  • Vera Dijkstra - Hamberg

  • Penningmeester
  • Iwan van der Ploeg

  • algemeen bestuurslid
  • Milena Bleeksma

  • Daan Soer