Dorpsbelangen Niezijl

Ga met de muiswijzer op de foto staan voor meer informatie……..

  • Dina Pool

  • Voorzitter
  • 0594 212872
  • Ina Haveman

  • Secretaris
  • 0594 613030
  • secretariaatdbniezijl@gmail.com
  • Vera Dijkstra - Hamberg

  • Penningmeester
  • Iwan van der Ploeg

  • Hoofdstraat 36, Niezijl
  • 0594 851933
  • info@niezijl.com
  • Richard Lamberst

  • Geertje Veening