Stichting Groningen Hartveilig

4 april 2017 Uit Door Teun

6 minuten training Hartveilig Niezijl

Sinds enige jaren hangt er in Niezijl een AED (= automatische externe defibrillator). Een AED zorgt voor een schok om een hart even stil te zetten zodat deze weer in een normaal ritme gaat slaan. Een AED staat niet op zichzelf. Hier zijn mensen voor nodig die hem kunnen bedienen en die in het bezit zijn van een reanimatiediploma.

Wanneer 112 gebeld wordt voor een hartstilstand, krijgen vrijwilligers die aangesloten zijn bij Hartveilig, een sms je of ze zo snel mogelijk naar het opgegeven adres willen gaan. En sommigen krijgen het bericht dat ze eerst de AED op moeten halen. Het is de bedoeling dat men binnen 6 minuten begint te reanimeren en de AED aansluit. Hierdoor wordt de kans op overleven aanzienlijk vergroot. Men blijft door reanimeren totdat hulpdiensten gearriveerd zijn en die het dan overnemen.

In Niezijl is een groep enthousiastelingen aangesloten bij Hartveilig.
Op 3 maart j.l. was het zover dat de 6 minuten training in Niezijl was.
Iedereen uit de gemeente Zuidhorn kan zich hier voor opgeven. Er waren 16 mensen opgegeven. De groep werd ontvangen op Hoofdstraat 102 waar ze een kop koffie of thee kregen. Hierna werd er uitleg gegeven van wat de bedoeling is.

Vervolgens werd de groep verdeeld in 2 groepen van 8 personen. 1 Groep werd gestuurd naar Rijkstraat 53 (vm Gadogarage). Een paar hiervan moesten eerst langs Hoofdstraat 60 waar ze een AED uitgereikt kregen. De andere groep werd naar Bomsterschans 4 gestuurd.En de “oefen” AED moest opgehaald worden bij ‘t Schanshuus. Ter plekke troffen ze dan een slachtoffer en een familielid (lotus). Het familielid was in paniek en blij dat er hulp was.

Nadat iedereen gereanimeerd had, werd er geëvalueerd. Door deze training leer je om ingespeeld te raken met je mede hulpverleners en hoe om te gaan met overige familieleden. Het was weer een nuttige oefening. Even weer de puntjes op de i.

Langs deze weg wil ik graag nog Jacob en Vera Dijkstra, Jan Dijkstra en Wout en Ineke Admiraal bedanken voor het ter beschikking stellen van hun woning voor de training en de afgifte van de AED.

Hoe zinvol is het dat er mensen zich aansluiten bij Hartveilig?

Op 29 december 2015 krijg ik om 15.20 uur een sms’je: Ga naar Hoofdstraat 83 haal de AED en ga vervolgens naar slachtoffer op Bomsterschans 1 Niezijl. Helaas sta ik in Grijpskerk post te bezorgen, 2 anderen zijn op de ijsbaan in Kardinge, dus het lukt ons nooit om op tijd op de Bomsterschans te zijn. tel: 0594-211821

Van de 10 mensen die een sms’je hebben gekregen is er uiteindelijk maar 1 persoon op de afroep afgekomen. Gelukkig voor Eelke Wiersma was zijn zoon in de buurt en die kan reanimeren. Na even gereanimeerd te zijn nam zijn ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) het over en kwam Eelke weer bij.
Mooier zou geweest zijn wanneer hier 6 mensen op de oproep afgekomen waren. Je kan elkaar dan aflossen met reanimeren en je staat niet alleen. Men heeft steun aan elkaar. Mijn vragen zijn dan ook:

  • Wie heeft er behoefte aan meer informatie over Hartveilig?
  • Wie heeft er een geldig reanimatie diploma en wil zich aanmelden bij Hartveilig?
  • Wie staat er geregistreerd bij Hartveilig?

Wanneer hier behoefte naar is zou ik graag een avond beleggen waarin een ieder informatie kan krijgen. U kan zich dan opgeven op onderstaand e-mailadres of even bellen.

Is men geïnteresseerd in het behalen van zijn reanimatie diploma dan kan dat ook gegeven worden. Waarna men zich kan aanmelden bij Hartveilig. 4x In het jaar wordt er in de gemeente Zuidhorn een 6 minuten training gegeven.

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,
Ivonne Poelma
e-mail: ivonnepoelma@home.nl