Teun

Teun 30 juni 2017

    In verband met het overlijden van burgemeester Swart is er voor de inwoners van Niezijl de mogelijkheid om in het condoleance boek te schrijven. Het condoleance boek ligt vanaf 14:00 uur in dorpshuis ’t Schanshuus.

Teun 26 juni 2017

Zaterdagmiddag 1 juli niets te doen? ‘team Smit’ organiseert een fietspuzzeltocht! Zaterdag 26 augustus is het zover, dan zwemmen Johannes, Dean, Marian, Gerlieke en Machiel ruim 33 kilometer door open water voor het UMCG Kanker Researchfonds: de Groningen Swimchallenge! Om eens op een andere manier geld binnen te halen organiseren zij aanstaande zaterdag een fietspuzzeltocht. U doet toch ook mee? De roze […]

Teun 6 juni 2017

Heeft u hulp nodig bij een administratieve kwestie of juist bij een praktische klus in of om het huis? Voor alle klussen, groot en klein, eenmalig of terugkerend, kan u zich melden bij onze vrijwilligerscoördinator, Sherley Sanches. Zij zal dan (samen met u) inventariseren wat voor hulp er nodig is en een vrijwilliger benaderen om […]

Teun 6 juni 2017

  Beste dorpsgenoten Begin april dit jaar hebben wij als bestuur van de Oranjevereniging besloten om de vereniging op te doeken. De reden hiervoor is dat animo voor de activiteiten terugloopt en daarmee het ook lastig is om financieel alles rond te krijgen. Daarnaast zijn wij ons er van bewust dat men ook graag naar […]

Teun 6 juni 2017

WOENSDAG 14 juni 14:00 – 16:30 UUR De Wieken (Oliemolen, Watermolen, Pelmolen) Luchtkussen skelterrace buttons maken wat lekkers en nog meer Spelweek Niezijl deelname op eigen risico Spelweek 2017 zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli 2017 Winter Wonderland Het thema dit jaar is winter wonderland. Schaatsen, snert, ijsberen en pinguins en andere winterzaken kunnen voorbij […]

Teun 6 juni 2017

Op 22 april is er door een klein groepje vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om het dorp weer op te fleuren. De bloembakken voor de bruggen zijn gevuld en opgehangen, de bloembakken in de Hoofdstraat zijn bijgewerkt en er is vuil geraapt op het speelvelden rond het dorp. Het dorp is weer klaar […]

Teun 6 juni 2017

Op 23 september zal dan ook de inmiddels bekende en geprezen Niezijlster-dag worden gehouden. De plannen zijn ver gevorderd, met veel enthousiasme is de voorbereiding in volle gang. Graag willen we dat bij u allen onder de aandacht brengen. Geeft het dan ook door aan iedereen die in Niezijl woont, heeft gewoond, heeft willen wonen […]

Teun 6 juni 2017

Het gemeentebestuur van Zuidhorn heeft eind 2016 besloten gelden beschikbaar te stellen voor het vervangen van de brug over het Hoerediep te Niezijl. In overleg met een extern adviseur is een voorlopige schets gemaakt van een nieuw te bouwen brug. Dit voorjaar zijn vervolgens een aantal bijeenkomsten geweest met de nutspartijen (gas/water/electra/data) om te onderzoeken […]

Teun 6 juni 2017

In Niezijl zijn we, zoals op meer plaatsen, al enige tijd bezig met de verkeersveiligheid in het dorp. Veilig verkeer Nederland heeft hiervoor Buurtactiepakketten ontwikkeld die hieraan kunnen bijdragen. Een van de dingen die we gemakkelijk met z’n allen kunnen doen is het handhaven van de 30 kilometer grens. Door middel van stickers worden automobilisten […]

Teun 8 mei 2017

In de vorige Dorpsproat heb ik u geïnformeerd over Hartveilig. Hierbij wil u nog eens vragen of u belangstelling hebt voor informatie over Hartveilig. Inmiddels hebben 4 personen zich opgegeven. Bij voldoende belangstelling wil ik een informatieavond beleggen in het najaar. Opgaven kan bij: Ivonne Poelma Tel: 0594-211821 e-mailadres: ivonnepoelma@home.nl

Teun 4 april 2017

Heeft u hulp nodig bij een administratieve kwestie of juist bij een praktische klus in of om het huis? Voor alle klussen, groot en klein, eenmalig of terugkerend, kan u zich melden bij onze vrijwilligerscoördinator, Sherley Sanches. Zij zal dan (samen met u) inventariseren wat voor hulp er nodig is en een vrijwilliger benaderen om […]

Teun 4 april 2017

Aan alles komt een keer een eind. Voor ons is dat moment nu aangekomen. Na 11 jaar in Niezijl te hebben gewoond gaan wij dit dorp verruilen voor een stad. Weliswaar een kleine stad, maar Appingedam heeft wel stadsrechten. Vorig jaar hebben wij ons huis te koop gezet omdat het werk in en rondom het […]

Teun 4 april 2017

6 minuten training Hartveilig Niezijl Sinds enige jaren hangt er in Niezijl een AED (= automatische externe defibrillator). Een AED zorgt voor een schok om een hart even stil te zetten zodat deze weer in een normaal ritme gaat slaan. Een AED staat niet op zichzelf. Hier zijn mensen voor nodig die hem kunnen bedienen […]

Teun 4 april 2017

Beste lezer, Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen 11maart was het NLdoet. Omdat het voor een aantal projecten van Geef Niezijl Kleur (GNK) nog wat te vroeg was, is er toen vanuit GNK (en Dorpsbelangen) geen activiteit geweest. Nu willen we op zaterdag 22 april, onder het mom van Geef Niezijl Kleur en NiezijlDoet, […]

Teun 4 april 2017

In de week van 2-8 april is het weer Hartweek en kan u de collectant van de Hartstichting aan de deur verwachten. Het is een bijzondere Hartweek want het is de 50e Hartweek! Nieuw dit jaar is dat u met behulp van de QR-code op de collectebus ook een eenmalige donatie met uw mobiele telefoon […]