Stichting Hart veilig

8 mei 2017 Uit Door Teun

In de vorige Dorpsproat heb ik u geïnformeerd over Hartveilig.

Hierbij wil u nog eens vragen of u belangstelling hebt voor informatie over Hartveilig.

Inmiddels hebben 4 personen zich opgegeven. Bij voldoende belangstelling wil ik een informatieavond beleggen in het najaar.

Opgaven kan bij:

Ivonne Poelma

Tel: 0594-211821
e-mailadres: ivonnepoelma@home.nl