Teun 6 juni 2017

Het gemeentebestuur van Zuidhorn heeft eind 2016 besloten gelden beschikbaar te stellen voor het vervangen van de brug over het Hoerediep te Niezijl. In overleg met een extern adviseur is een voorlopige schets gemaakt van een nieuw te bouwen brug. Dit voorjaar zijn vervolgens een aantal bijeenkomsten geweest met de nutspartijen (gas/water/electra/data) om te onderzoeken […]

Teun 6 juni 2017

In Niezijl zijn we, zoals op meer plaatsen, al enige tijd bezig met de verkeersveiligheid in het dorp. Veilig verkeer Nederland heeft hiervoor Buurtactiepakketten ontwikkeld die hieraan kunnen bijdragen. Een van de dingen die we gemakkelijk met z’n allen kunnen doen is het handhaven van de 30 kilometer grens. Door middel van stickers worden automobilisten […]

Teun 8 mei 2017

In de vorige Dorpsproat heb ik u geïnformeerd over Hartveilig. Hierbij wil u nog eens vragen of u belangstelling hebt voor informatie over Hartveilig. Inmiddels hebben 4 personen zich opgegeven. Bij voldoende belangstelling wil ik een informatieavond beleggen in het najaar. Opgaven kan bij: Ivonne Poelma Tel: 0594-211821 e-mailadres: ivonnepoelma@home.nl

Teun 4 april 2017

Heeft u hulp nodig bij een administratieve kwestie of juist bij een praktische klus in of om het huis? Voor alle klussen, groot en klein, eenmalig of terugkerend, kan u zich melden bij onze vrijwilligerscoördinator, Sherley Sanches. Zij zal dan (samen met u) inventariseren wat voor hulp er nodig is en een vrijwilliger benaderen om […]

Teun 4 april 2017

Aan alles komt een keer een eind. Voor ons is dat moment nu aangekomen. Na 11 jaar in Niezijl te hebben gewoond gaan wij dit dorp verruilen voor een stad. Weliswaar een kleine stad, maar Appingedam heeft wel stadsrechten. Vorig jaar hebben wij ons huis te koop gezet omdat het werk in en rondom het […]

Teun 4 april 2017

6 minuten training Hartveilig Niezijl Sinds enige jaren hangt er in Niezijl een AED (= automatische externe defibrillator). Een AED zorgt voor een schok om een hart even stil te zetten zodat deze weer in een normaal ritme gaat slaan. Een AED staat niet op zichzelf. Hier zijn mensen voor nodig die hem kunnen bedienen […]

Teun 4 april 2017

Beste lezer, Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen 11maart was het NLdoet. Omdat het voor een aantal projecten van Geef Niezijl Kleur (GNK) nog wat te vroeg was, is er toen vanuit GNK (en Dorpsbelangen) geen activiteit geweest. Nu willen we op zaterdag 22 april, onder het mom van Geef Niezijl Kleur en NiezijlDoet, […]

Teun 4 april 2017

In de week van 2-8 april is het weer Hartweek en kan u de collectant van de Hartstichting aan de deur verwachten. Het is een bijzondere Hartweek want het is de 50e Hartweek! Nieuw dit jaar is dat u met behulp van de QR-code op de collectebus ook een eenmalige donatie met uw mobiele telefoon […]

Teun 4 april 2017

Beste dorpsgenoten, Dinsdag 11 april organiseren wij een brainstormavond om van jullie ideeën te krijgen voor de invulling van ons programma. Het thema is Winter Wonderland Wie het leuk vind om met ons mee te denken is dinsdag 11 april van harte welkom in het dorpshuis. Tot dan! Vriendelijke groeten, Stichting Spelweek Niezijl  

Teun 13 maart 2017

Uw buren, familie en vrienden als de nieuwe “vrijwillige professionals” ? De veranderingen in het organiseren van zorg, welzijn en wonen (invulling sociale domein) zijn nog steeds in volle gang. Het “langer zelfstandig thuis” is haast een mantra geworden voor langdurig voor jezelf zorgen. Het deelnemen aan de participatiesamenleving wordt sterk gepromoot en vooral vrijwillig […]

Teun 28 februari 2017

Agenda voor de algemene jaarvergadering op 21 maart 2017, 20.00 uur in ‘t Schanshuus Opening Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen (zie website www.niezijlnu.nl en de Dörpsproat van maart 2017). Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017 – verslag kascommissie – benoeming nieuw lid kascommissie Samenstelling bestuur: vacature secretaris Kandidaten […]

Teun 28 februari 2017

Het afgelopen jaar heeft de vereniging weer de gebruikelijke activiteiten ontplooid om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren door: Het uitbrengen van de Dorpsproat 10X per jaar. Dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers en de vrijwel belangeloze sponsoring door diverse lokale bedrijven loopt dit nog

Teun 28 februari 2017

Straatspeeldag woensdag 14 juni 2017 Dit jaar gaan we in Niezijl ook een Straatspeeldag organiseren. Wat we gaan doen, is nog niet bekend, maar noteer de datum alvast in je agenda. Spelweek 2017 zaterdag 22 t/m vrijdag 28 juli 2017 Haal de schaatsen maar uit het vet in juli en schrik niet van pinguïns en […]

Teun 28 februari 2017

Typisch Gronings Het aantal deelnemende kinderen overtrof dit jaar alle verwachtingen, ruim 80 kinderen, dat is alweer een behoorlijk aantal jaren geleden dat we die aantallen mochten begroeten. Naast de vaste onderdelen zijn we dit jaar naar klimpark WaddenFun geweest en de jongste kinderen naar DoeZoo. Tijdens heel

Teun 28 februari 2017

Op vrijdag 3 maart organiseert Groninger Dorpen voor de hele provincie Groningen, in Dorpscentrum De Broeckhof te Zuidbroek, de Groninger Dorpenmiddag. Waar gaan we het over hebben? Dorpsbewoners nemen steeds meer het eigen initiatief als het gaat om leefbaarheid. Tegelijkertijd doen overheden een stapje terug. De Groninger Dorpenmiddag 2017 gaat over de