Teun 6 juni 2017

 

Beste dorpsgenoten

Begin april dit jaar hebben wij als bestuur van de Oranjevereniging besloten om de vereniging
op te doeken. De reden hiervoor is dat animo voor de activiteiten terugloopt en daarmee het
ook lastig is om financieel alles rond te krijgen. Daarnaast zijn wij ons er van bewust dat men
ook graag naar andere dorpen gaat op een dag als Koningsdag.

In overleg met de diverse verengingen in Niezijl zullen de diverse activiteiten
van de Oranjevereniging worden overgenomen.

Strompelstenen
De laatste taak van de Oranjevereniging is de aanschaf van strompelstenen.
Zie ook onderstaande link. Hierna worden de financiën en activiteiten overgedragen
aan dorpsbelangen.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/155422/Vermoorde-Leekster-Joden-herdacht-met-Stolpersteine

Vriendelijke groeten namens de Oranjevereniging

Marian Dijkstra