Teun 4 januari 2017

Op 18 december begonnen we met de adventszandienst . Om 19:00
uur gingen we samen met Andre van Aarle en organist Roelof Kuik
weer het Advent vieren door middel van zang en declamatie.

24 december was er de kerstnachtdienst om 22.00 uur in de Ned
Hervormede kerk. Hieraan werkte een aantal leden mee van het koor
Sjehma uit Enumatil1e kerstdag nam een deel van de brassband Gloria Deï uit
Gerkesklooster aan de dienst.

De dienst van 1 januari was dus de 1e dienst in de nieuwe samenstelling te Grijpskerk. Het zal wennen zijn daar zullen we het het beste van gaan maken. 8 januari hebben we in Niezijl dus de afscheidsdienst om 14.00 uur. Veel mensen zijn hiervoor uitgenodigd en we maken er een plezierig afscheid van met na de dienst een samenkomst in’t Schanshuus. 15 januari is er de afscheidsdienst in Kommerzijl en zondag 21 januari is er de fusiedienst in de PKN kerk te Grijpskerk.

We hebben dus een tijd met veel gebeurtenissen. We wensen elkaar vooral ook in deze periode veel zegen en vrede toe.

Eelke