Teun 4 januari 2017

Helaas, helaas voor sommige mensen. Geweldig misschien voor anderen.

Dit is de laatste ‘Wel en Wee’ in Dörpsproat van mijn kant.

Ik heb geprobeerd dit jaar om op een positieve manier te proberen om de ‘geschiedenis’ van Niezijl, voor zover mij bekend, hier te beschrijven en geprobeerd om dit in een fatsoenlijke manier te doen. Het waren ook geen geheimen want alles wat ik schreef waren zaken welke in het dorp of door de familie zelf werden verteld. Degene die daar problemen mee hebben, hebben mij dat trouwens nooit verteld en natuurlijk heb ik niet in alle gevallen de mensen zelf gebeld o.i.d.. Tot nu toe werd ik alleen maar door verschillenden, ook Dorpsbelangen, aangedreven om dit te doen. Het was de bedoeling om de saamhorigheid binnen Niezijl wat te bevorderen. Helaas krijg ik nu de melding, via anderen, dat sommigen hierop geen prijs stelt. Dus niet van mensen zelf, terwijl mijn naam er steeds onder staat, maar via anderen.

Ik kreeg nu het verzoek van Dorpsbelangen om geen namen of zaken te melden op deze manier of om de mensen hierover steeds te vragen. Het aanbod is goed maar niet naar mijn zin. Misschien begrijpt u het maar ik ben echt niet van plan om eenieder van tevoren te bellen hierover. Het zijn zaken welke men zelf wereldkundig heeft gemaakt en ook meestal niet aan speciaal gekozen personen. Het is dus voor mij een spontane reactie.

Genoeg hierover. Sorry voor de overlast die ik heb veroorzaakt en ik hoop dat we in vrede verder kunnen leven.

Hoe de tijd ook gaat lopen, voor mij blijft gelden voor iedere lezer:

Denk aan en om elkaar

Eelke