Teun 28 februari 2017

Beste mede inwoners van Niezijl.

Ik schrijf jullie dit op eigen titel, maar komt o.a. voort uit een initiatief van onze nieuwe inwoners van de kerk: “de zorgverbeteraars” (zo heet hun bedrijf) en een mini bijeenkomstje met wat bewoners en die zorgverbeteraars.
Er is het idee opgevat om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn rond het thema (zonne )energie in Niezijl. De zorgverbeteraars (Dirk, zal ik hem hierna noemen), maar ook wijzelf (Daan en Milena) en steeds meer dorpgenoten denken actief na over het zelf opwekken van stroom d.m.v. zonnepanelen. Sommige dorpsgenoten hebben al zonnepanelen, anderen willen dat wel maar hebben geen geschikt dak, anderen zijn van plan ze aan te schaffen.

Omdat meerdere dorpsgenoten ermee bezig zijn en de energie markt nogal aan het veranderen is en er steeds meer (subsidie& financierings) mogelijkheden zijn voor de aanschaf van zonnepanelen of andere duurzame maatregelen, leek het ons wijs om een commissie op te richten die:

  • namens inwoners informatie avonden zou kunnen organiseren (met gastsprekers) rond het thema duurzame energie (aanschaf, opbrengst, financiering, ervaringen).
  • Als contact persoon zou op kunnen treden tussen (geïnteresseerde) dorpsgenoten en overige partijen zoals de gemeente, leveranciers van zonnepanelen, subsidie verstrekkers, enz..
  • Gericht zoekt naar reeds bestaande initiatieven rond het (collectief) inkopen van zonnepanelen.

Een interessante gedachte is bijvoorbeeld om te kijken of Niezijl bijvoorbeeld in staat zou zijn om in 2020 haar eigen stroom op te wekken? Zou dat kunnen? Dat zou gaaf zijn! Wie zouden daar allemaal aan mee willen doen?
We weten dat gemeentes en provincies enthousiast zijn over dorpen die daar een actieve rol in willen spelen.

Dus:
Volgens ons een geschikte tijd om daar met z’n allen eens in te duiken!
We zullen de komende tijd wat vorm gaan geven aan deze commissie en alvast wat initiatieven gaan ondernemen met als doel informatie in te winnen over duurzame energie en zonnepanelen. We zullen binnenkort met een brief langskomen om eens te inventariseren waar in Niezijl in dit stadium behoefte aan is rond het thema duurzame energie, Mocht u zich bij de commissie willen voegen of heeft u goede contacten of ideeën rond het thema duurzame energie, horen we graag van U.

Vooralsnog hebben we daar nog geen officieel punt voor maar kunnen jullie mij (Daan) of Dirk (hij is altijd op vrijdag in de kerk) even aanschieten, wellicht moeten en we een facebook pagina openen met de naam: “Duurzaam Niezijl”, waar we goede ideeën en berichten kunnen delen.

Hoe dan ook, U hoort van ons!
Daan.