Teun 31 augustus 2016

En dan is het al weer driekwart jaar geleden dat de dorpsbibliotheek is gestart.
Er is met veel enthousiasme boeken ingebracht. We tellen ca. 500 boeken
en daarmee is eigenlijk de kast geheel gevuld, dankzij de inbreng van lezers uit het dorp.

De verzameling boeken is grofweg te verdelen in: romans van Nederlands schrijvende auteurs,
vertaalde romans, zeer romantisch getinte boeken, detectives, historische romans, sport, hobby,
religie en filosofie en boeken met een educatieve kwaliteit en vooral niet te vergeten boeken voor
kinderen en jongeren.

Door het verloop globaal te monitoren blijkt dat regelmatig boeken worden gehaald en weer terug gebracht.
Gezien de hoeveelheid boeken is het mogelijk de werkwijze enigszins aan te passen: Naast het lenen is er
ook de mogelijkheid om de voorraad aan boeken te gebruik om te ruilen. Dwz. een ieder heeft de mogelijkheid
boeken mee te nemen en deze te behouden. Uiteraard wordt er van uit gegaan dat van deze ruilmogelijkheid
verantwoord gebruik gemaakt wordt.

Onlangs is de bibliotheek uitgebreid met een groot aantal boeken met een educatieve waarde, zeer bruikbaar
voor scholieren bij het opzetten van een werkstuk geschiedenis, natuur en techniek, sociologie etc.
Buiten het Schanshuus is nog een kleine boekenkast voor lezers met een hoge nood aan leesvoer,
voor de snelle trek zeg maar.

Nogmaals enkele regels:

 • Boeken inbrengen kan altijd en is zeer gewenst, waarmee de
  diversiteit aan boeken toeneemt.
 • Men kan boeken lenen of definitief behouden (de bibliotheek als
  ruilbeurs)
 • Graag uw wensen en opmerkingen noteren in het schrift.
 • De bibliotheek is bereikbaar als het Schanshuus open is: maandagen
  donderdagavond en eens in de twee weken op woensdag avond en
  natuurlijk elke zaterdag aan het eind van de middag.

Veel leesplezier

Henk Hasper