Iwan 9 september 2018

Vanuit de gemeenteraad van Zuidhorn is besloten om ieder dorp de gelegenheid te geven
om een zogenaamde Manifest Duurzaam Dorp op te stellen en daarvoor ondersteuning
te bieden van de Vereniging Groninger Dorpen.

In zo’n Manifest Duurzaam Dorp kunnen de inwoners, onder regie van de dorpsvereniging,
aangeven hoe zij als dorp willen functioneren in de nieuwe gemeente Westerkwartier
en welke accenten zij willen leggen. Daarnaast kunnen zij aangeven welke voorzieningen zij
bij voorkeur in de komende jaren willen behouden of inrichten en op welke wijze zij erkend
en herkend willen worden in de nieuwe gemeente
.

Vereniging Dorpsbelangen Niezijl gaat zich in verband hiermee inzetten voor een hernieuwde
dorpsvisie. Deze dorpsvisie is van belang bij het bepalen van de positie van ons dorp in de nieuwe
gemeente Westerkwartier. Daarom willen we graag dat deze breed door de inwoners van Niezijl
gedragen wordt.

In Niezijl heerst een echte “doe mentaliteit” die ervoor zorgt dat er door veel verschillende
mensen, veel zaken direct worden aangepakt. Vooral op de korte termijn krijgen veel vrijwilligers,
veel voor elkaar.

We willen nu ook met elkaar gaan nadenken, over wat de ideeën en plannen zijn, die leven op
de lange termijn. Om na de herstructurering in het zicht van de gemeente te blijven is het
van belang dat het duidelijk is, hoe deze plannen eruitzien.

Plannen die bv. gaan over; toerisme, vaarrecreatie, cultuur, natuur enz.

Bijeenkomst
Hierover zal op woensdag 19 september in het Schanshuus een gezellige avond worden
gehouden onder genot van een hapje en een drankje. Geen “lange, saaie” inspraakavond,
waarbij u allen hierover uw zegje mag doen, maar een inspirerende, interactieve avond
onder leiding van
Arno van der Heyden.

Hij zal op zijn eigen bijzondere manier, uw bijdrage in de vorm van ideeën en suggesties, vermengen
met het beleid, voor de nieuw te vormen Dorpsvisie. Van tevoren zal hij zijn blik laten gaan over
het dorp Niezijl en wat er leeft bij de inwoners.

Arno van der Heyden presenteert al meer dan tien jaar de dagelijkse talkshow Arno’s Aperitief
op het Groninger Noorderzon Festival. Hij werkte voor de VARA als redacteur en de KRO
en de Tros als presentator en cabaretier. Voor Radio Noord maakte hij drie jaar lang het wekelijkse
rechtstreekse programma
Half put, half hemelwoater. Momenteel is hij als presentator van
het programma
Noord Op Stee elke zaterdagochtend op Radio Noord te horen.
Arno van der Heyden is een graag geziene en zeer ervaren gast bij diverse optredens.
Als geen ander kan hij met zijn uitstekende improvisatievermogen de sfeer verhogen op menig
zakelijke bijeenkomst en cultureel evenement. Als presentator, als conferencier, als zanger
of als acteur in een voor de gelegenheid geschikte rol.

Dorpsbelangen Niezijl nodigt u allen van harte uit op woensdag 19 september.
Vanaf 19.30 uur staat in het Schanshuus de koffie voor u klaar.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*