Teun 28 februari 2017

Agenda voor de algemene jaarvergadering op 21 maart 2017, 20.00 uur in ‘t Schanshuus

Opening
Mededelingen en berichten van verhindering / afzeggingen
Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen (zie website www.niezijlnu.nl en de Dörpsproat van maart 2017).
Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017
– verslag kascommissie
– benoeming nieuw lid kascommissie
Samenstelling bestuur: vacature secretaris
Kandidaten kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij Dina Pool, dpool@ziggo.nl of bij één van de andere bestuursleden.

U wordt van harte uitgenodigd te reageren op deze oproep!

Jaarverslag Stichting Spelweek. (zie de Dörpsproat van maart 2017).
Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017
– verslag kascommissie
– benoeming nieuw lid kascommissie
Jaarverslag Stichting Dorpshuis
Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017
– verslag kascommissie
Jaarverslag Oranjevereniging. (zie de Dörpsproat van maart 2017).
Financiën – financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017
– verslag kascommissie
– benoeming nieuw lid kascommissie.
Pauze.

Na de pauze willen de verschillende besturen graag met u van gedachten wisselen over verschillende zaken, zoals:

Waar heeft u behoefte aan? Wat mist u?

Rondvraag.
Wij hopen ook op deze vergadering net als voorgaande jaren veel inwoners van Niezijl te mogen begroeten.

Dorpsbelangen Niezijl